regulamin sklepu niebieska-kwiaciarnia.pl

1. słownik pojęć

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem URL https://niebieska-kwiaciarnia.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Towarów, dostępnych w Sklepie.

Sprzedawca – Karolina Wojtkiewicz prowadząca działalność gospodarczą Kwiaciarnia Niebieska Karolina Wojtkiewicz, NIP: 9562203109, REGON: 340937278. Numer telefonu: +48 785 243 925, adres e-mail: niebieska@wp.pl

Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie.

Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u sprzedawcy zakupu za Pośrednictwem sklepu online

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

Towar – wszystkie rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.

Trwałość towaru – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Towaru z umową.

Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta, Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Do towarów objętych gwarancją dołączone zostaną oświadczenia gwarancyjne Gwaranta.

Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.

Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Towarów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.

Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

2. Postanowienia ogólne:

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Sprzedawca jest podatnikiem VAT.
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT, rachunki sprzedaży, paragony fiskalne.
 4. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Sprzedawcy na etapie składania Zamówienia.
 5. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Kupujący jest  zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
 8. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

3. Formy płatności:

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 • płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności tj. system płatności Paynow należący do mElements Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, KRS: 0000590484,
  NIP: 5223047892.

4. Zawarcie umowy sprzedaży na odległość:

 1. Kwiaciarnia Niebieska przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
  – stronę internetową https://niebieska-kwiaciarnia.pl
  – telefon +48 52 581 48 37, + 48 785 243 925
  – e-mail niebieska@wp.pl
  – zamówienia stacjonarne w Kwiaciarni Niebieskiej, 86-005 Białe Błota ul. szosa Szubińska 87
 2. Aby dokonać zakupu w Sklepie online należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. https://niebieska-kwiaciarnia.pl a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. W celu dokonania zakupu niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
  1. dodanie wybranego Towaru do koszyka,
  2. wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
  3. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,
  4. wskazanie danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
  5. wybór formy płatności,
  6. zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja regulaminu Sklepu,
  7. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Kupuję i płacę” lub o równoważnej treści.
 4. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 5. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy. 
 7. Sprzedawca dostarczy Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, w szczególności w formie Regulaminu Sklepu online zapisanego w formie PDF, na podstawie którego doszło do zawarcia umowy, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

5. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów:

 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary od momentu otrzymania płatności.
 2. W celu realizacji dostawy w wybranym przez Klienta dniu i przedziale czasowym, zamówienie powinno zostać złożone i w pełni opłacone z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Zamówienie zacznie być realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym. 
 3. W przypadku chęci złożenia zamówienia z krótkim terminem realizacji (mniej niż 24 godziny od złożenia i opłacenia zamówienia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 52 581 48 37 lub +48 785 243 925).
 4. Zmian w zamówieniu dotyczących m.in. danych i adresu odbiorcy, przedziału godzinowego dostawy, treści bileciku i innych niewpływające na cenę zamówienia, można dokonywać najpóźniej 24 godziny przed planowaną dostawą, kontaktując się z niebieska-kwiaciarnia.pl poprzez wysłanie maila na adres: niebieska@wp.pl albo dzwoniąc pod numer +48 52 581 48 37 lub +48 785 243 925.
 5. Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 7. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 8. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.  
 9. Dostawy są realizowane na terenie miasta Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) i gmin: białe błota nowa wieś wielka, siecienko. istnieje możliwość dostarczenia kwiatów poza obszar wskazany powyżej, ale klient jest zobowiązany do wcześniejszego kontatu telefonicznego z kwiaciarnią niebieska, zanim złoży zamówienie w sklepie internetowym. 
 10. Wyboru terminu dostawy dokonuje się poprzez wskazanie daty w polu „DATA DOSTAWY”, widocznym podczas składania zamówienia.
 11. Wybór przedziału czasowego nie jest możliwy w dniach: 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku. Dostawy w tych dniach realizowane są w godzinach od 8:00 do 20:00.
 12. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby dostawy, w tym:
  1. Dostawa kurierem kwiatowym Kwiaciarni niebieskiej:
  – dostawa na terenie bydgoszczy i gmin: białe błota, nowa wieś wielka, siecienko (24h) – 40,00 zł
  – dostawa na terenie bydgoszczy i gmin: białe błota, nowa wieś wielka, siecienko (24h) – 0 zł przy zamówieniach powyżej 400zł
  2. Odbiór osobisty w Kwiaciarni Niebieska – 0,00 zł, standardowy czas realizacji około 24h.
 13. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 14. Kurier kwiatowy dołoży wszelkich starań, żeby dostarczyć przesyłkę do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku przesyłek do dużych obiektów i miejsc pracy, takich jak szpital, hotel, urząd, mogą być one doręczane do recepcji lub sekretariatu. W takim przypadku formularz dostawy wypełni osoba odbierająca przesyłkę, co będzie jednoznaczne z potwierdzeniem odbioru przez Odbiorcę. 
 15. W przypadku, gdy kurier kwiatowy nie zastanie Odbiorcy pod wskazanym adresem, może wręczyć przesyłkę domownikowi albo zostawić awizo z informacją o próbie dostarczenia przesyłki kwiatowej i o tym, że można ją odebrać w stacjonarnej Kwiaciarni Niebieska. Odbiór będzie możliwy w terminie 3 dni od próby dostarczenia przesyłki. 
 16. We wskazanym przez Klienta terminie kurier kwiatowy podejmuje jedną próbę dostarczenia przesyłki. Na życzenie Klienta możliwe jest podjęcie ponownej próby dostawy za dodatkową opłatą. W tym celu należy skontaktować się z niebieska-kwiaciarnia.pl wysyłając e-maila na adres: niebieska@wp.pl albo dzwoniąc pod numer +48 52 581 48 37 lub +48 785 243 925. 
 17. Niebieska-kwiaciarnia.pl nie ponosi odpowiedzialności za obniżenie jakości przesyłki kwiatowej w wyniku jej odbioru w terminie późniejszym niż pierwotny termin dostawy. 
 18. Niebieska-kwiaciarnia.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia w wyniku wskazania przez Klienta błędnych danych Odbiorcy lub odmowy odbioru przesyłki przez Odbiorcę.
 19. Odbierając przesyłkę od kuriera kwiatowego należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli opakowanie jest nienaruszone, należy odebrać przesyłkę i potwierdzić odbiór na formularzu dostawy. Jeśli opakowanie uległo uszkodzeniu, należy w obecności kuriera sprawdzić jego zawartość. W przypadku, gdy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu, należy zaznaczyć na formularzu dostawy uszkodzenie opakowania. Jeśli zawartość przesyłki uległa uszkodzeniu, Odbiorca ma prawo odmówić odbioru przesyłki, stwierdzając fakt uszkodzenia opakowania i jego zawartości na formularzu dostawy.
 20. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

6. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość:

 1. kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w dalszej części Regulaminu.
 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni, licząc od dnia następnego od momentu objęcia przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w posiadanie Towaru.
 4. Gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub częścią jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres email: niebieska@wp.pl Sprzedawcy.
 7. Kupujący może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Kupujący może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, podając: 
  – dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego,
  – numer zamówienia, który Kupujący otrzymał w potwierdzeniu złożenia zamówienia przesłanym w e-mailu,
  – datę otrzymania Towaru przez Kupującego,
  – numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.
 10. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7. Ogólne wyjątki od odstąpienia od umowy:

Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

8. Zwrot środków i odesłanie Towaru po odstąpieniu do umowy zawartej na odległość:

 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Kupującego w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Kupującego do momentu otrzymania Towaru od Kupującego lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.
 3. Kupujący powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 
 4. Zwroty Towaru należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy: Kwiaciarnia Niebieska, ul.Szosa Szubińska 87, 86-005 Białe Błota.

9. Zwrot kosztów dostawy przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

 1. Kupujący nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy. 
 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi kupujący to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt dostawy Towaru liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Kupującego w sytuacji, gdy: 
  – Sprzedawca dostarczył Towar bezpłatnie,
  – Kupujący zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości Zamówienia.

10. Prawa kupującego w przypadku niezgodności Towaru z umową:

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary zgodne z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową w szczególności, jeżeli:
  – zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  – nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  – występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju.
 3. W przypadku niezgodności Towaru z umową w terminie do 2 lat od daty dostarczenia Towaru Kupującemu przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Towaru, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 4. Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie. W celach dowodowych, Sprzedawca zaleca aby reklamacje dotyczące Towaru były wysyłane w formie pisemnej lub mailowej, na adres e-mail niebieska@wp.pl Sprzedawcy.
 5. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  – imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
  – nazwę zakupionego Towaru,
  – opis reklamacji,
  -datę ujawnienia się niezgodności Towaru z umową,
  – potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, etc.).
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Kupującego adres, w tym adres e-mail, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji z tytułu niezgodności z umową.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
 9. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim towar został nabyty. 
 11. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 12. Kupujący udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie.
 13. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 14. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 15. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, jeżeli wyraźnie poinformował Kupującego, że dana cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego pola potwierdzającego akceptację na formularzu Zamówienia lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy, potwierdzającej taką akceptację. 
 16. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
  – Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową ze względu na niemożność lub nadmierne koszty,
  – Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla kupującego,
  – brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
  – brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej naprawy lub wymiany lub z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 17. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o obniżeniu ceny. 
 18. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. 
 19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez kupującego wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 20. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Gwarancja:

 1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (producenta lub dystrybutora Towaru).
 2. Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez producenta lub dystrybutora dokument gwarancyjny.
 3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru.
 4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z Umową.
 5. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych w momencie planowanej dostawy. Właściwa pielęgnacji zapewni kwiatom trwałość nie krótszą niż 5 dni od daty planowanej dostawy. 
 6. Do wysyłki wybieramy kwiaty najświeższe, co oznacza, że niektóre kwiaty w momencie dostawy mogą być jeszcze w pąkach, które następnie się rozwiną. 
 7. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów należy składać dzwoniąc pod numer +48 785 243 925 lub wysyłając e-maila na adres: niebieska@wp.pl w ciągu 24 godzin od momentu doręczenia. Inne reklamacje należy składać w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. Po upływie tych terminów reklamacje nie będą uznawane. 
 8. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie zdjęć reklamowanych produktów, poprzez wysłanie ich w formie MMS na numer +48 785 243 925 lub załączenie do e-maila skierowanego na adres niebieska@wp.pl. Przy wysyłaniu e-maila, prosimy o wpisanie w jego temacie numeru zamówienia i nazwiska Klienta.

12. Opinie klientów w sklepie online:

 1. Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie opinie o Towarach i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Towaru lub go zakupiły.
 2. Wystawienie opinii o Towarach i/lub Sklepie jest możliwe wyłącznie po zakupie danego Towaru dla Kupujących, którzy dokonali wcześniejszego zamówienia w Sklepie, a Zamówienie to zostało zrealizowane.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca w terminie do 14 dni może poprosić Kupującego o wystawienie opinii Towaru lub Sklepu, na profilach mediów społecznościowych Sprzedającego lub jego firmowej wizytówce Google. Opinie te mogą zostać później zaimportowane na stronę Sklepu z podaniem źródła z jakiego pochodzą.
 4. Przetwarzanie danych w celu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu.
 5. Dane osobowe Kupującego, w szczególności jego adres e-mail służy jedynie weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która dokonała zamówienia danego Towaru.

13. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia Produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie https://niebieska-kwiaciarnia.pl/polityka-prywatnosci/

14. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu online:

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  – urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  – odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej;
  – aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Towarów zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  – aktualny system antywirusowy,
  – skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  – zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  – aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
  – oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

15. Rejestracja i założenie Konta w Sklepie online:

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
 4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

16. Regulamin subskrypcji Newslettera:

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Formularz zapisu do Newslettera znajduje się na stronie internetowej Sklepu https://niebieska-kwiaciarnia.pl.
 3. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 4. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
 7. Kupujący nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia Newslettera.

17. Ochrona praw autorskich:

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie, treści polityki prywatności, regulaminów oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania, treści polityki prywatności, regulaminów oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 4. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.

18. Pozasądowe rozwiązywanie sporów:

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Kupujących i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: 
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Kupujący mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

19. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
 3. Kupujący posiada uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 4. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu, pobrać go w formacie .pdf oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 6. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Kupujących drogą mailową, wysyłając treść zmienionego Regulaminu na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, na adresy Kupujących, które posiada, a nadto umieści na stronie Sklepu, z odpowiednim wyprzedzeniem, stosowną adnotację.
Shopping Cart
Scroll to Top